Dota 2 - Crystal Maiden CARRY, tại sao không?

Dota 2 - Crystal Maiden CARRY, tại sao không?

Dota 2 - Crystal Maiden CARRY, tại sao không?

Nội dung: Không theo một nguyên tắc nào hết, SumaiL thích chơi thế nào thì chơi, miễn là thắng!