Dota 2 - Càn quét nhanh gọn theo cách chơi Sniper và Luna của Arteezy

Dota 2 - Càn quét nhanh gọn theo cách chơi Sniper và Luna của Arteezy

Dota 2 - Càn quét nhanh gọn theo cách chơi Sniper và Luna của Arteezy

Nội dung: (GosuTV) - Không biết là do đối thủ quá yếu hay do Arteezy quá mạnh nên mới EZ tới mức như vậy.