Dota 2 Big Plays Moments (Ep. 235)

Dota 2 Big Plays Moments (Ep. 235)

Dota 2 Big Plays Moments (Ep. 235)

Nội dung: (GosuTV) - Series tổng hợp những pha xử lý combo hết sức combo hết sức hoàn hảo giữa các team khi giao tranh.