Dota 2 - Bị gank SML, Miracle khiến cho đối thủ phải trả giá đắt

Dota 2 - Bị gank SML, Miracle khiến cho đối thủ phải trả giá đắt

Dota 2 - Bị gank SML, Miracle khiến cho đối thủ phải trả giá đắt

Nội dung: (GosuTV) - Tưởng hội đồng được Cồ Ka nhưng nào đâu có ngờ...