Dota 2 - Arteezy quẩy Meepo Level 25 trong 22 phút và đánh bại team s4

Dota 2 - Arteezy quẩy Meepo Level 25 trong 22 phút và đánh bại team s4

Dota 2 - Arteezy quẩy Meepo Level 25 trong 22 phút và đánh bại team s4

Nội dung: (GosuTV) - Game đấu 1vs9 là đây. Mặc dù có s4 nhưng Team Dire vẫn không thể cưỡng được trước Baby Rage.