Dota 2 - Abed quay trở lại Top 1 MMR SEA với Invoker

Dota 2 - Abed quay trở lại Top 1 MMR SEA với Invoker

Dota 2 - Abed quay trở lại Top 1 MMR SEA với Invoker

Nội dung: (GosuTV) - Nhìn cũng có vẻ ghê ra phết các bạn ạ.