Động tác Yoga trên không giúp Momo giảm cân thành công, thân hình đẹp như tạc tượng

Động tác Yoga trên không giúp Momo giảm cân thành công, thân hình đẹp như tạc tượng

Động tác Yoga trên không giúp Momo giảm cân thành công, thân hình đẹp như tạc tượng

Nội dung: Ngoài việc giảm cân nhanh bằng cách ăn một bữa trong ngày, Momo còn đặc biệt yêu thích môn Yoga trên không.