Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi

Nội dung: Nhật ký an ninh ngày 14/3 - Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi