Động đất 6,4 độ Richter, Đài Loan rung chuyển

Động đất 6,4 độ Richter, Đài Loan rung chuyển

Động đất 6,4 độ Richter, Đài Loan rung chuyển

Nội dung: Trận động đất 6,4 độ Richter xảy ra tại Hoa Liên, Đài Loan đã làm sập nhiều tòa nhà lớn, đường cao tốc Su-Hua và cầu Hoa Liên hư hỏng nặng phải đóng đường.