Đồng cừu An Hòa Ninh Thuận - Tik Tok Travel

Đồng cừu An Hòa Ninh Thuận - Tik Tok Travel

Đồng cừu An Hòa Ninh Thuận - Tik Tok Travel

Nội dung: Đồng cừu An Hoa hay đồng cừu An Hòa là địa phận thuộc thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Đây là một trong những nơi chăn nuôi và thả cừu ăn tự do lớn nhất tỉnh Ninh Thuận cùng với thôn Nhị Hà huyện Thuận Nam.