Doanh nghiệp Việt non nớt trong các thương vụ hợp tác

Doanh nghiệp Việt non nớt trong các thương vụ hợp tác

Doanh nghiệp Việt non nớt trong các thương vụ hợp tác

Nội dung: Câu chuyện ngừng hợp tác giữa công ty Ba Huân và Quỹ đầu tư Vinacapital khiến nhiều người bất ngờ. Song doanh nghiệp Việt chưa hiểu rõ các điều khoản hợp đồng khi hợp tác kinh doanh.