Đoàn TTVN nói gì về tấm HCV lịch sử của lực sĩ Lê Văn Công?

Đoàn TTVN nói gì về tấm HCV lịch sử của lực sĩ Lê Văn Công?

Đoàn TTVN nói gì về tấm HCV lịch sử của lực sĩ Lê Văn Công?

Nội dung: Đây là cảm xúc và những chia sẻ đặc biệt của các thành viên Đoàn TTVN tại Paralympic 2016 sau tấm HCV lịch sử của lực sĩ Lê Văn Công. (Nguồn: vtv.vn)