DJ Mie và Hồng Thanh đã

DJ Mie và Hồng Thanh đã "đường ai nấy đi", bên nhau vì quy định

DJ Mie và Hồng Thanh đã "đường ai nấy đi", bên nhau vì quy định

Nội dung: Không còn là đồn đoán, quản lý xác nhận DJ Mie và Hồng Thanh đã chia tay từ tháng 8/2023. Theo Emdep: https://emdep.vn/emdeptv-v/dj-mie-va-hong-thanh-da-duong-ai-nay-di-ben-nhau-vi-quy-dinh-c13987.htm