Đi bộ sai luật, phạt tù đến 15 năm

Đi bộ sai luật, phạt tù đến 15 năm

Đi bộ sai luật, phạt tù đến 15 năm

Nội dung: Ý kiến của người dân và các cơ quan chức năng về quy định mới phạt tù tới 15 năm với trường hợp người đi bộ đi sai luật gây hậu quả nghiêm trọng.