Để chữ “hiếu” tròn đầy mùa Vu Lan

Để chữ “hiếu” tròn đầy mùa Vu Lan

Để chữ “hiếu” tròn đầy mùa Vu Lan

Nội dung: Mùa Vu Lan nhắc nhở mỗi con người chúng ta bài học sâu sắc về chữ “hiếu” thiêng liêng và những điều phải làm để chữ “hiếu” được tròn đầy.