Đây là Jonghyun của SHINee mà chúng ta luôn nhớ đến

Đây là Jonghyun của SHINee mà chúng ta luôn nhớ đến

Đây là Jonghyun của SHINee mà chúng ta luôn nhớ đến

Nội dung: Nhìn lại chặng đường Jonghyun đã cùng đồng hành với SHINee gần 10 năm qua.