Đây là cách Quốc Trường tận hưởng cuộc sống trong 15 ngày cách ly xã hội

Đây là cách Quốc Trường tận hưởng cuộc sống trong 15 ngày cách ly xã hội

Đây là cách Quốc Trường tận hưởng cuộc sống trong 15 ngày cách ly xã hội

Nội dung: Diễn viên Quốc Trường tận hưởng những ngày thảnh thơi, tập gym tại nhà và nấu ăn khi về Cần Thơ sống cùng bố mẹ.