Đây là 5 sản phẩm Vpop 2017 mà qua 2018 vẫn lập kỉ lục đều đều

Đây là 5 sản phẩm Vpop 2017 mà qua 2018 vẫn lập kỉ lục đều đều

Đây là 5 sản phẩm Vpop 2017 mà qua 2018 vẫn lập kỉ lục đều đều

Nội dung: Đặc biệt hơn, các sản phẩm Underground/Indie lại đang chiếm ưu thế ở "mặt trận" này.