[ Đặt lưng là ngủ ngay ] với nhạc dễ ngủ sóng não delta vô cùng thư giãn

[ Đặt lưng là ngủ ngay ] với nhạc dễ ngủ sóng não delta vô cùng thư giãn

[ Đặt lưng là ngủ ngay ] với nhạc dễ ngủ sóng não delta vô cùng thư giãn

Nội dung: Đeo trên tai nghe, nhắm mắt lại và tắt đèn. Trong vài phút bạn sẽ cảm thấy như bộ não của bạn đang được mát xa và thư giãn.