Dân số Việt Nam cán mốc 93,7 triệu người

Dân số Việt Nam cán mốc 93,7 triệu người

Dân số Việt Nam cán mốc 93,7 triệu người

Nội dung: Theo thống kê, dân số tính đến hết năm 2017 của cả nước ước tính 93,7 triệu người, tăng 987,3 nghìn người so với năm 2016.