Đàn ông sau 5 giờ - Tập 20 - Thằng khờ_Phần 2

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 20 - Thằng khờ_Phần 2

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 20 - Thằng khờ_Phần 2

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.