Đàn ông sau 5 giờ - Tập 19 - Thằng khờ

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 19 - Thằng khờ

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 19 - Thằng khờ

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.