Đàn ông sau 5 giờ -  Tập 18 - Hoàng tử của cóc

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 18 - Hoàng tử của cóc

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 18 - Hoàng tử của cóc

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.