Đàn ông sau 5 giờ - tập 17 - Gia đình là số 1_Phần 2

Đàn ông sau 5 giờ - tập 17 - Gia đình là số 1_Phần 2

Đàn ông sau 5 giờ - tập 17 - Gia đình là số 1_Phần 2

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.