Đàn ông sau 5 giờ - Tập 15 - Khám Bệnh

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 15 - Khám Bệnh

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 15 - Khám Bệnh

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.