Đàn ông sau 5 giờ - Tập 14 - Chỉ là Nhầm

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 14 - Chỉ là Nhầm

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 14 - Chỉ là Nhầm

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.