Đàn ông sau 5 giờ - Tập 12 - Đứa trẻ này con ai?

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 12 - Đứa trẻ này con ai?

Đàn ông sau 5 giờ - Tập 12 - Đứa trẻ này con ai?

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.