Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Tin đồn thất thiệt

Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Tin đồn thất thiệt

Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Tin đồn thất thiệt

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.