Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc:  Hôn nhân và lời hứa (P.2)

Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Hôn nhân và lời hứa (P.2)

Đàn Ông Sau 5 Giờ Miền Bắc: Hôn nhân và lời hứa (P.2)

Nội dung: Bộ sitcom hài hước về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.