Dân Hà Nội ngã ngửa với mức giá trông xe

Dân Hà Nội ngã ngửa với mức giá trông xe

Dân Hà Nội ngã ngửa với mức giá trông xe

Nội dung: Từ ngày 1/1/2018, TP.Hà Nội chính thức áp dụng mức phí đỗ xe mới tăng lên đáng kể so với mức trước đó khiến một số người sở hữu ôtô ngã ngửa.