Đại Vương Không Dễ Làm (King is not Easy)

Đại Vương Không Dễ Làm (King is not Easy)

Đại Vương Không Dễ Làm (King is not Easy)

Nội dung: Đại Vương Không Dễ Làm lấy bối cảnh đầu năm Tây Chu, kể về nữ đầu bếp Đát Hỷ, tính tình tinh quái lại háo sắc, nguyện vọng lớn nhất cả đời là gả cho tuyệt thế mỹ nam. Vì vậy nàng đối với thị vệ Thiếu Ung vừa gặp đã yêu, không tiếc mọi thứ nhập cung làm cung nữ, nhưng chẳng may lại cùng với đại vương Cơ Mãn tráo đổi linh hồn, thân phận thay đổi gây nên bao nhiêu tai nạn xấu hổ. (Nguồn: Sưu tầm)