Đại Thoại Tây Du: Yêu Nàng Một Vạn Năm

Đại Thoại Tây Du: Yêu Nàng Một Vạn Năm

Đại Thoại Tây Du: Yêu Nàng Một Vạn Năm

Nội dung: Phim kể về tiên nữ Tử Hà (Triệu Nghệ) hạ phàm tìm kiếm ý trung nhân Chí Tôn Bảo (Hoàng tử Thao) để rút ra được Tử Thanh Bảo Kiếm, nhưng lại làm hỏng Tử Thanh Bảo Kiếm. Để sửa chữa bảo kiếm, Tử Hà đã sử dụng Nguyệt Quang Bảo hộp đi đến 500 năm sau, Chí Tôn Bảo đã mất kí ức của kiếp trước, chuyển kiếp trở thành bang chủ bang Phủ Đầu, nảy sinh tình cảm với Bạch Tinh Tinh.