Đái tháo đường và những sai lầm chết người

Đái tháo đường và những sai lầm chết người

Đái tháo đường và những sai lầm chết người

Nội dung: Đái tháo đường dù là bệnh không hiếm gặp nhưng không ít người vẫn mắc phải những hành động đi ngược với pháp đồ điều trị dù đã được tư vấn.