Đại Học Sư Phạm Hà Nội 1

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 1

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 1

Nội dung: ghề giáo viên được xem là nghề cao cả nhất trong những nghề cao quý. Với sứ mệnh trồng người, tương lại đất nước sẽ được vun trồng từ những bàn tay đến từ các thầy giáo cô giáo. Đại học Sư Phạm Hà Nội là đơn vị rất tự hào khi đào tạo ra rất nhiều những người mang trên mình sứ mạnh cao cả ấy. Ước mơ làm giáo viên của các em sẽ gần hơn, dễ dàng hơn khi nghe tư vấn của các thầy cô giáo là BGH nhà trường dành cho các em đang chuẩn bị vào mùa thi.