Đã tới 15/9, dân mạng LÓT DÉP chờ Thủy Tiên - Công Vinh sao kê

Đã tới 15/9, dân mạng LÓT DÉP chờ Thủy Tiên - Công Vinh sao kê

Đã tới 15/9, dân mạng LÓT DÉP chờ Thủy Tiên - Công Vinh sao kê

Nội dung: Công Vinh từng tuyên bố ngay sau 15/9, vợ chồng anh sẽ sao kê từ thiện, cho thấy sự minh bạch trong quá trình hỗ trợ dân nghèo.