Đà Nẵng: Bãi rác hóa tác phẩm nghệ thuật

Đà Nẵng: Bãi rác hóa tác phẩm nghệ thuật

Đà Nẵng: Bãi rác hóa tác phẩm nghệ thuật

Nội dung: Các bậc tam cấp xuống mỗi bác rãi tại Đà Nẵng đang được những tình nguyện viên phủ lên các bức họa đầy màu sắc làm tăng mỹ quan đô thị.