Đã Đến Lúc (About Time 2018)

Đã Đến Lúc (About Time 2018)

Đã Đến Lúc (About Time 2018)

Nội dung: Đã Đến Lúc (About Time): Nhân vật nữ chính của chúng ta sẽ có khả năng không may khi nhìn thấy “đồng hồ cuộc sống” của mọi người xung quanh, kể cả bản thân cô, và người anh hùng bằng cách nào đó sẽ có thể ngăn chặn “thời gian” của cô mà không nhấc ngón tay lên. Câu chuyện này sẽ theo thời gian bị dừng lại, mở rộng và thậm chí bị xóa đi qua tình yêu mà họ dành cho nhau.