Cười 'ngất' với phần thi của 2 vận động viên Philippines

Cười 'ngất' với phần thi của 2 vận động viên Philippines

Cười 'ngất' với phần thi của 2 vận động viên Philippines

Nội dung: Cười 'ngất' với phần thi của 2 vận động viên Philippines nhận điểm 0 trong bộ môn nhảy nghệ thuật.