Cười ngả nghiêng với 2 bé song sinh bắt chước phim 'Nữ hoàng băng giá'

Cười ngả nghiêng với 2 bé song sinh bắt chước phim 'Nữ hoàng băng giá'

Cười ngả nghiêng với 2 bé song sinh bắt chước phim 'Nữ hoàng băng giá'

Nội dung: Cả hai đã hoàn thành một cách xuất sắc khi thực hiện đúng từng hành động của Elsa và Anna trên phim.