Cục quản lý Dược khẳng định sản phẩm MUMUSO là từ Trung Quốc

Cục quản lý Dược khẳng định sản phẩm MUMUSO là từ Trung Quốc

Cục quản lý Dược khẳng định sản phẩm MUMUSO là từ Trung Quốc

Nội dung: Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng mỹ phẩm, Cục quản lý Dược, Bộ Y tế cũng cho biết trách nhiệm điều tra đúng sai trong vụ việc Mumuso không phải của Bộ Y tế.