Công Vinh chỉ đích danh CEO: Tôi thách chị xác minh 325 tỷ

Công Vinh chỉ đích danh CEO: Tôi thách chị xác minh 325 tỷ

Công Vinh chỉ đích danh CEO: Tôi thách chị xác minh 325 tỷ

Nội dung: Không chỉ thách thức nữ đại gia, Công Vinh còn mỉa mai đối phương rất hèn...