Công ty

Công ty "báo giá quảng cáo" Tiến Dũng bị kiện

Công ty "báo giá quảng cáo" Tiến Dũng bị kiện

Nội dung: CLB FLC Thanh Hóa tuyên bố sẵn sàng kiện bất cứ đơn vị, cá nhân nào dùng hình ảnh thủ môn Bùi Tiến Dũng để quảng cáo, phục vụ lợi ích riêng.