Công sở Thái Lan tràn ngập các loài thú cưng

Công sở Thái Lan tràn ngập các loài thú cưng

Công sở Thái Lan tràn ngập các loài thú cưng

Nội dung: Trong không gian công sở Thái Lan tràn ngập các loài thú cưng, chúng theo chú đến nơi làm việc và coi văn phòng như ở nhà. Đây là xu hướng đang được dân công sở Thái Lan hướng đến giúp giảm stress tại nơi làm việc.