Công Phượng nổ súng sau hơn 1 năm - V.league mới là đất lành của anh

Công Phượng nổ súng sau hơn 1 năm - V.league mới là đất lành của anh

Công Phượng nổ súng sau hơn 1 năm - V.league mới là đất lành của anh

Nội dung: Công Phượng nổ súng sau hơn 1 năm - V.league mới là đất lành của anh