Công Phượng Ngày Trở Lại V.League: Có 1 Kiến Tạo Giúp TP.HCM Ngược Dòng Ấn Tượng

Công Phượng Ngày Trở Lại V.League: Có 1 Kiến Tạo Giúp TP.HCM Ngược Dòng Ấn Tượng

Công Phượng Ngày Trở Lại V.League: Có 1 Kiến Tạo Giúp TP.HCM Ngược Dòng Ấn Tượng

Nội dung: Clip bàn thắng đẹp - Công Phượng Ngày Trở Lại V.League: Có 1 Kiến Tạo Giúp TP.HCM Ngược Dòng Ấn Tượng