Công Chúa Và Chàng Mai Mối  - The Princess and the Matchmaker 2018 BluRay

Công Chúa Và Chàng Mai Mối - The Princess and the Matchmaker 2018 BluRay

Công Chúa Và Chàng Mai Mối - The Princess and the Matchmaker 2018 BluRay

Nội dung: Bộ phim xoay quanh chuyện tuyển phò mã cho một cô công chúa bướng bỉnh Songhwa thời Joseon. Cô không chấp nhận số phận của mình phải kết hôn với người được định đoạt sẵn. Từ chối việc số phận bị sắp đặt, cô trốn khỏi cung điện để tìm kiếm người đàn ông mà mình thực sự yêu và tự chọn phò mã tương lai của mình.