Công bố điểm sàn đại học năm 2017: Bất ngờ lớn!

Công bố điểm sàn đại học năm 2017: Bất ngờ lớn!

Công bố điểm sàn đại học năm 2017: Bất ngờ lớn!

Nội dung: Sáng 12/7, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xét tuyển đại học năm 2017.