COCO (Vùng đất linh hồn 2017)

COCO (Vùng đất linh hồn 2017)

COCO (Vùng đất linh hồn 2017)

Nội dung: Lấy bối cảnh đất nước Mexico cùng Lễ hội Người chết (Dia de los Muertos), bộ phim “Coco” nằm trong số các tác phẩm hoạt hình hay nhất của Pixar trong nhiều năm qua.