Cô gái TÁ HỎA khi nhận được hóa đơn viện phí chữa COVID-19 khi xuất viện

Cô gái TÁ HỎA khi nhận được hóa đơn viện phí chữa COVID-19 khi xuất viện

Cô gái TÁ HỎA khi nhận được hóa đơn viện phí chữa COVID-19 khi xuất viện

Nội dung: Tin Hot - Cô gái hoảng hồn khi nhận được hóa đơn viện phí chữa COVID-19 khi xuất viện lên đến hơn 800 triệu đồng.