CL - Thần Y Trên Núi Nam Quy

CL - Thần Y Trên Núi Nam Quy

CL - Thần Y Trên Núi Nam Quy

Nội dung: Nói đến Thất Sơn, An Giang nhiều người nghĩ ngay đến một vùng rừng núi hiểm trở, nơi đó con người muốn tồn tại phải chinh phục thiên nhiên và đấu tranh sinh tồn. Chính quá trình ấy đã để lại biết bao truyền thuyết về một thời khẩn hoang mở đất, chinh phục thú dữ, những bài thuốc quý cứu người... Và chuyện về những “thần y” trị rắn cắn làm nhiều người tò mò nhất...